Comitetul pentru Organizarea Administraţiei şi Autoguvernarea Locală

Comitetul pentru Organizarea Administraţiei şi Autoguvernarea Locală examinează proiectele hotărârilor şi actelor generale, precum şi alte probleme din domeniul organizării, avansării activităţii organelor administraţiei provinciale; Ombudsmanului Provincial, patrimoniului Provinciei; sistemului electoral din Provincie; uzului oficial al limbii şi grafiei. Comitetul urmăreşte şi analizează situaţia în domeniul autoguvernării locale şi cooperării intercomunale; examinează măsurile şi programele de dezvoltare prin care se impulsionează edificarea sistemului autoguvernării locale; impulsionează relaţiile intercomunale; examinează probleme din domeniul dezvoltării regionale şi înfiinţează agenţii regionale de dezvoltare şi alte probleme din acest domeniu.

Membrii Comitetului

Secretar al Comitetului: Duško Radaković

Tel: +381 21 487-4135

e-mail: odboruprava@skupstinavojvodine.gov.rs