Közigazgatás-szervezési és Helyi Önkormányzati Bizottság

A Közigazgatás-szervezési és Helyi Önkormányzati Bizottság megvitatja a tartományi közigazgatási szervek szervezetének, munkája előmozdításának területét felölelő határozati javaslatokat és általános aktusokat, valamint egyéb kérdéseket; a Tartományi Ombudsmant, a Tartomány vagyonát, a tartomány választási rendszert, a hivatalos nyelv- és íráshasználatát. A Bizottság figyelemmel kíséri és elemzi a helyi önkormányzatok és a községközi együttműködés területén uralkodó állapotokat; megvitatja azokat a fejlesztési intézkedéseket és programokat, amelyek ösztönzik a helyi önkormányzati rendszer kiépítését; ösztönzi a községközi együttműködést; megvitatja a regionális fejlesztés területén felmerülő kérdéseket és a regionális fejlesztési ügynökségek megalakítását, valamint az e területen felmerülő egyéb kérdéseket.

A Bizottság tagjai

 1. Nika Petrović, elnök
 2. Saša Šućurović, elnökhelyettes
 3. dr. Daniel Babić
 4. Milan Beara
 5. Darko Bogosavlјević
 6. Aleksandar Mandić
 7. Nada Mandić
 8. Nada Milanović
 9. Ilija Pirkov
 10. Ljilјana Plazačić
 11. Branislav Ristivojević

A Bizottság titkára: Duško Radaković

Tel: +381 21 487-4135

e-mail: odboruprava@skupstinavojvodine.gov.rs