Odbor za predstavke i prijedloge

Odbor za predstavke i prijedloge razmatra predstavke i prijedloge koji se upućuju Skupštini i predlaže nadležnim tijelima mjere i aktivnosti za rješavanje pitanja iznijetih u njima i o tome obavještava podnositelje, razmatra izvješća o radu povjerenstava za predstavke i žalbe lokalnih samouprava u Pokrajini i druga pitanja iz područja predstavki i prijedloga značajna za rješavanje problema građana u Pokrajini.
O svojim zapažanjima u povodu predstavki i prijedloga Odbor obavještava Skupštinu na njen zahtjev ili po vlastitoj inicijativi.

Članovi odbora

 1. Dejana Krsmanović, Predsjednik
 2. Miroslav Bošković
 3. Milan Vasiljević
 4. Milan Đukić
 5. Dragana Zavalić
 6. Bojana Jelić
 7. Žaklina Radić Krstić
 8. Aleksandra Sokolović
 9. Vladimir Soro
 10. Milivoje Todorović
 11. Nemanja Šarčević

Tajnik Odbora: Vesna Bukvić

Tel: +381 21 487-4153

e-mail: odborpredstavke@skupstinavojvodine.gov.rs