Одбор за представке и предлоге

Одбор за представке и предлоге разматра представке и предлоге који се упућују Скупштини и предлаже надлежним органима мере и активности за решавање питања изнетих у њима и о томе обавештава подносиоце, разматра извештаје о раду комисија за представке и жалбе локалних самоуправа у Покрајини и друга питања из области представки и предлога значајна за решавање проблема грађана у Покрајини.
О својим запажањима поводом представки и предлога Одбор обавештава Скупштину на њен захтев или по сопственој иницијативи.

Чланови одбора

  1. Дејана Крсмановић, Председник
  2. Наташа Златковић, Заменик председника
  3. Латинка Васиљковић
  4. Милош Давидовић
  5. Милaн Ђукић
  6. Бојaна Јелић
  7. Ана-Марија Пинтер
  8. Жаклина Радић Крстић
  9. Владимир Соро
  10. Ладислав Томић

Секретар Одбора: Весна Буквић

Тел: +381 21 487-4153

e-mail: odborpredstavke@skupstinavojvodine.gov.rs