Comitetul pentru Cultură şi Informarea Publică

Comitetul pentru Cultură şi Informarea Publică examinează proiectele hotărârilor şi actelor generale şi alte probleme care se referă la dezvoltarea şi avansarea sistemului de informare publică şi radiodifuziunii, examinează conţinutul paginii internet a Adunării, problemele care se referă la informarea publicului privind activitatea Adunării şi alte probleme din acest domeniu, la reglementarea şi protecţia interesului public al cetăţenilor P.A. Voivodina şi problemele care se referă la activitatea mijloacelor de informare publică în limbile minorităţilor naţionale - comunităţilor naţionale, propune Adunării membrii societăţii pe acţiuni proporţional participării la capital, examinează problemele referitoare la activitatea Serviciul Public Provincial Mass-Media – RTV. Comitetul examinează problemele de asigurare a condiţiilor pentru informarea publică şi în limbile popoarelor şi minorităţilor naţionale – comunităţilor naţionale din Provincie. Comitetul examinează proiectele de hotărâri şi acte generale şi proiectele programelor de dezvoltare a activităţilor în domeniul culturii, protecţiei bunurilor culturale, cinematografiei, ctitoriilor, fondurilor şi fondaţiilor, activităţii bibliotecare şi alte probleme din domeniul folosirii, avansării şi administrării bunurilor culturale, examinează Programul dezvoltării culturale a P.A. Voivodina, examinează proiectele de hotărâri şi acte generale şi alte probleme importante pentru asigurarea dezvoltării culturii persoanelor aparţinând comunităţilor naţionale minoritare, examinează proiectele pentru stabilirea reţelei de biblioteci.

Membrii Comitetului

 1. Jovana Medenica, preşedinte
 2. Uroš Bajić
 3. Bojan Marjanović
 4. Ivan Mladenović
 5. Danijela Obradović
 6. Marica Puškaš
 7. Jasmina Stevanović
 8. Pavel Surový
 9. Branko Ćurčić
 10. Karolina Hugyik
 11. Robert Šebek

Secretar al Comitetului: Bojana Balać

Tel: +381 21 487-4143

e-mail: odborinformisanje@skupstinavojvodine.gov.rs