Művelődési és Tájékoztatási Bizottság

A Művelődési és Tájékoztatási Bizottság megvitatja a tömegtájékoztatási rendszer és a rádióműsor-szórás fejlesztésére és előmozdítására vonatkozó határozati javaslatokat és általános aktusokat, valamint egyéb kérdéseket, megvitatja a Képviselőház internetes oldalának tartalmát, a nyilvánosságnak a Képviselőház munkájáról való tájékoztatására irányuló kérdéseket, továbbá az e területtel foglalkozó egyéb kérdéseket, a Vajdaság AT polgárai közérdekeinek rendezésére és védelmére, valamint a nemzeti kisebbségi - nemzeti közösségi nyelveken megjelenő tömegtájékoztatási eszközök munkájára vonatkozó kérdéseket, a Képviselőháznak előterjeszti a részvénytársaság tagjelöltjeit a tőkéből való részesedésük arányában, megvitatja a Tartományi közszolgálati média – RTV munkájára vonatkozó kérdéseket. A Bizottság megvitatja a Tartományban élő nemzetek és nemzeti kisebbségek – nemzeti közösségek nyelvén történő tömegtájékoztatás feltételeinek biztosításával kapcsolatos kérdéseket is. A Bizottság megvitatja a művelődés, a kulturális javak védelme, a kinematográfia, az alapítványok, az alapok és vagyonalapok, a könyvtári tevékenység területét felölelő határozatok és általános aktusok javaslatait és e tevékenységek fejlesztési programjainak javaslatait, valamint a kulturális javak használatának, előmozdításának és irányításának területével foglalkozó egyéb kérdéseket, megvitatja Vajdaság AT Művelődésfejlesztési Programját, megvitatja a kisebbségi nemzeti közösségek tagjai kulturális fejlődésének biztosítása tekintetében jelentős egyéb kérdéseket, megvitatja a könyvtári hálózatok megállapítására vonatkozó javaslatokat.

A Bizottság tagjai

 1. Dejan Mihaljica, elnök
 2. Dejana Krsmanović, elnökhelyettes
 3. Svetlana Babić
 4. Aleksandar Đedovac
 5. Dušan Jakovljev
 6. Milica Kirćanski magiszter
 7. Kormányos László
 8. Danijel Radić
 9. Mirjana Radojević
 10. Csonka Áron
 11. Šijan Marko

A Bizottság titkára: Biljana Majkić
Tel: +381 21 487-4143
e-mail: odborinformisanje@skupstinavojvodine.gov.rs