Odbor za kulturu i javno informiranje

Odbor za kulturu i javno informiranje  razmatra prijedloge odluka i općih akata i druga pitanja koja se odnose na razvitak i promicanje sustava javnog informiranja i radiodifuzije, razmatra  sadržaj internetske stranice Skupštine, razmatra pitanja koja se odnose na obavještavanje javnosti o radu Skupštine i druga pitanja iz ovog područja, na uređivanje i zaštitu javnog interesa građana AP Vojvodine i pitanja koja se odnose na rad javnih glasila na jezicima manjinskih nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica, predlaže Skupštini članove dioničkog društva srazmjerno udjelu u kapitalu, razmatra pitanja koja se odnose na rad Pokrajinskog javnog medijskog servisa-RTV. Odbor razmatra pitanja osiguravanja uvjeta za javno obavještavanje i na jezicima naroda i nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica  u Pokrajini. Odbor razmatra  prijedloge odluka i općih akata i prijedloge programa razvoja djelatnosti u području kulture, zaštite kulturnih dobara, kinematografije, legata, fondova i fundacija, knjižničke djelatnosti i druga pitanja u području korištenja, unapređivanja i upravljanja kulturnim dobrima, razmatra Program kulturnog razvoja AP Vojvodine, razatra prijedloge odluka i općih akata i druga pitanja značajna za osiguravanje razvoja kulture pripadnika manjinskih nacionalnih zajendica, razmatra prijedloge za utvrđivanje mreže knjižnica.

Članovi odbora

 1. Jovana Medenica, Predsjednik
 2. Uroš Bajić
 3. Bojan Marjanović
 4. Ivan Mladenović
 5. Danijela Obradović
 6. Marica Puškaš
 7. Jasmina Stevanović
 8. Pavel Surovi
 9. Branko Ćurčić
 10. Karolina Hugyik
 11. Robert Šebek

Tajnik Odbora: Bojana Balać

Tel: +381 21 487-4143

e-mail: odborinformisanje@skupstinavojvodine.gov.rs