Одбор за здравство, социялну политику, роботу, демоґрафску политику и дружтвене старанє о дзецох

Одбор за здравство, социялну политику, роботу, демоґрафску политику и дружтвене старанє о дзецох розпатра предлоги одлукох и общих актох зоз хторима ше ушорює питаня од покраїнскей значносци у здравстве и здравственим осиґураню и унапредзує защиту здравя, здравствену и фармацеутску службу на териториї АП Войводини, розпатра Предлог плана мрежи здравствених установох, провадзи фахову роботу Заводу за явне здравє и роботу купельох и лїчилїщох на териториї Покраїни и други питаня з обласци здравственей защити. Одбор розпатра предлоги одлукох и общих актох з обласци социялней политики, провадзи и преучує стан у обласци обезпечованя социялней сиґурносци вибеженцох, вигнатих и розселєних особох, розпатра програми з обласци социялного розвою, мири за їх запровадзованє и реализацию, питаня социялней защити, борецкей и инвалидней защити, защити цивилних инвалидох войни и други питаня социялней защити, обезпечованя роботи, роботи и защити на роботи; розпатра предлоги одлукох, общих актох и предлоги програмох демоґрафского розвою, провадзи їх витворйованє, розпатра питаня защити фамелиї и старательства, дружтвеного стараня о дзецох и обезпечованя условийох за окончованє тих дїялносцох.

Члени одбору

 1. Др Ґоран Латкович, предсидатeль
 2. Нада Шево, заменїк предсидателя
 3. др Боян Баґи
 4. Владислав Живанович
 5. Наташа Златкович
 6. Єлена Йованович
 7. Биляна Крушич
 8. Станка Михайлов
 9. Сузана Пронич
 10. Ясмина Стеванович
 11. Ласло Чикош

Секретар Одбору: Славица Петкович

Тел: +381 21 487-4151

e-mail: odborzdravstvo@skupstinavojvodine.gov.rs