Výbor pre zdravotníctvo, sociálnu politiku, prácu, demografickú politiku a spoločenskú starostlivosť o deti

Výbor pre zdravotníctvo, sociálnu politiku, prácu, demografickú politiku a spoločenskú starostlivosť o deti prerokúva návrhy uznesení a normatívnych aktov, ktorými sa upravujú otázky pokrajinského významu v zdravotníctve a zdravotnom poistení a zveľaďuje sa ochrana zdravia, zdravotná a farmaceutická služba na území AP Vojvodiny, prerokúva návrh plánu siete zdravotníckych ustanovizní, sleduje odbornú činnosť ústavu verejného zdravotníctva a činnosť kúpeľov a liečební na území pokrajiny a iné otázky z oblasti zdravotnej ochrany. Výbor prerokúva návrhy uznesení a normatívnych aktov z oblasti sociálnej politiky, sleduje a skúma stav v oblasti zabezpečenia sociálnej istoty utečených, vyhnaných a presídlených osôb, prerokúva programy z oblasti sociálneho rozvoja, opatrenia na ich uskutočňovanie a realizáciu, otázky sociálnej ochrany, ochrany bojovníkov a invalidov, ochrany civilných vojnových invalidov a iné otázky sociálnej ochrany, zamestnávania, práce a ochrany pri práci; prerokúva návrhy uznesení, normatívnych aktov a návrhy programu demografického rozvoja, sleduje jeho uskutočňovanie, otázky ochrany rodiny a opatrovníctva, spoločenskej starostlivosti o deti a zabezpečovanie podmienok na výkon týchto činností.

Členovia výboru

 1. Dr. Goran Latković, Predseda
 2. Nada Ševo, zástupca predsedu
 3. dr. Bojan Bagi
 4. Vladislav Živanović
 5. Nataša Zlatković
 6. Jelena Jovanović
 7. Bilјana Krušić
 8. Stanka Mihajlov
 9. Suzana Pronić
 10. Jasmina Stevanović
 11. László Cikos

Tajomník výboru: Slavica Petković

Tel: +381 21 487-4151

e-mail: odborzdravstvo@skupstinavojvodine.gov.rs