Egészségügyi, Szociálpolitikai, Munkaügyi, Népesedéspolitikai és Gyermekellátási Bizottság

Az Egészségügyi, Szociálpolitikai, Munkaügyi, Népesedéspolitikai és Társadalmi Gyermekellátási Bizottság megvitatja az egészségügy és a betegbiztosítás, valamint az egészségvédelem és a Vajdaság AT területén működő egészségügyi és gyógyszerészeti szolgálatok előmozdítása tekintetében tartományi jelentőségű kérdéseket szabályozó határozati javaslatokat és általános aktusokat; megvitatja az egészségügyi intézmények hálózatának tervjavaslatát; figyelemmel kíséri a Közegészségügyi Intézet szakmai működését és a Tartomány területén levő fürdők és gyógyfürdők működését, valamint az egészségvédelem területére vonatkozó egyéb kérdéseket. A Bizottság megvitatja a szociálpolitika területét felölelő határozati javaslatokat és általános aktusokat, figyelemmel kíséri és tanulmányozza a menekült, az elüldözött és széttelepített személyek szociális biztonsága biztosításának területén uralkodó állapotokat, megvitatja a szociális fejlődés területét felölelő programokat, a végrehajtásukra és realizálásukra vonatkozó intézkedéseket, a szociális védelem, a harcos- és rokkantvédelem, a háború polgári rokkantjainak védelmére vonatkozó kérdéseket és a szociális védelem, a foglalkoztatás, a munka és a munkavédelem egyéb kérdéseit; megvitatja a demográfiai fejlődés területére vonatkozó határozatok, általános aktusok javaslatait és programjavaslatokat, figyelemmel kíséri az érvényesítésüket, továbbá  a család- és gyámságvédelem kérdéseit, a társadalmi gyermekellátást és e tevékenységek ellátásához szükséges feltételek biztosítását.

A Bizottság tagjai

 1. Dr. Goran Latković, elnök
 2. Nada Ševo, elnökhelyettes
 3. Dr. Bagi Boján
 4. Vladislav Živanović
 5. Nataša Zlatković
 6. Jelena Jovanović
 7. Bilјana Krušić
 8. Stanka Mihajlov
 9. Suzana Pronić
 10. Jasmina Stevanović
 11. Csikós László

A Bizottság titkára: Slavica Petković

Tel: +381 21 487-4151

e-mail: odborzdravstvo@skupstinavojvodine.gov.rs