Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i rad, demografsku politiku i drušvenu skrb o djeci

Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu skrb o djeci razmatra prijedloge odluka i općih akata kojima se uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju i promiče zaštita zdravlja, zdravstvena i farmaceutska služba na teritoriju AP Vojvodine, razmatra Prijedlog plana mreža zdravstvenih ustanova, prati stručni rad Zavoda za javno zdravlje i rad toplica i lječilišta na teritoriju Pokrajine i druga pitanja iz područja zdravstvene zaštite. Odbor razmatra prijedloge odluka i općih akata iz područja socijalne politike, prati i proučava stanje u području osiguravanja socijalne sigurnosti izbjeglih, prognanih i raseljenih osoba, razmatra programe iz područja socijalnog razvitka, mjere za njihovu provedbu i realiziranje, pitanja socijalne zaštite, boračke i invalidske zaštite, zaštite civilnih invalida rata i druga pitanja socijalne zaštite, zapošljavanja, rada i zaštite na radu; razmatra prijedloge odluka, općih akata i prijedloge programa demografskog razvoja, prati njegovo ostvarivanje, pitanja zaštite obitelji i skrbništva, društvene skrbi o djeci i osiguravanje uvjeta za obavljanje ovih djelatnosti.

Članovi odbora

 1. Dr. Goran Latković, Predsjednik
 2. Nada Ševo, Zamjenik predsjednika
 3. dr. Bojan Bagi
 4. Vladislav Živanović
 5. Nataša Zlatković
 6. Jelena Jovanović
 7. Bilјana Krušić
 8. Stanka Mihajlov
 9. Suzana Pronić
 10. Jasmina Stevanović
 11. László Csikós

Tajnik Odbora: Slavica Petković

Tel: +381 21 487-4151

e-mail: odborzdravstvo@skupstinavojvodine.gov.rs