Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци

Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци разматра предлоге одлука и општих аката којима се уређују питања од покрајинског значаја у здравству и здравственом осигурању и унапређује заштита здравља, здравствена и фармацеутска служба на територији АП Војводине, разматра Предлог плана мрежа здравствених установа, прати стручни рад Завода за јавно здравље и рад бања и лечилишта на територији Покрајине и друга питања из области здравствене заштите. Одбор разматра предлоге одлука и општих аката из области социјалне политике, прати и проучава стање у области обезбеђивања социјалне сигурности избеглих, прогнаних и расељених лица, разматра програме из области социјалног развоја, мере за њихово спровођење и реализацију, питања социјалне заштите, борачке и инвалидске заштите, заштите цивилних инвалида рата и друга питања социјалне заштите, запошљавања, рада и заштите на раду;разматра предлоге одлука, општих аката и предлоге програма демографског развоја,прати његово остваривање, питања заштите породице и старатељства, друштвене бриге о деци и обезбеђивање услова за обављање ових делатности.

Чланови одбора

 1. др Предраг Матејин, Председник
 2. мр Маја Седларевић, Заменик председника
 3. др Бојан Баги
 4. Катица Бенгин
 5. др Жељко Видовић
 6. др Татиана Вујачић
 7. Рајка Вујовић
 8. Драгана Ђурић-Булатовић
 9. Гордана Козловачки
 10. Ивица Миланков
 11. Гизела Црквењаков

Секретар одбора: Славица Петковић
Tел: +381 21 487-4151
e-mail: odborzdravstvo@skupstinavojvodine.gov.rs