Одбор за буджет и финансиї

Одбор за буджет и финансиї розпатра Предлог покраїнскей скупштинскей одлуки о буджету, звити о вивершеню одлуки о буджету и предлог покраїнскей скупштинскей одлуки о закончуюцим рахунку буджету, предлоги одлукох о задлужованю АП Войводини, предлоги одлукох о снованю орґанизацийох, аґенцийох, явних подприємствох и установох пре окончованє роботох АП Войводини и други питаня з обласци финансийох.

Члени одбору

 1. Ненад Борович, предсидатeль
 2. Рајко Капелан, заменїк предсидателя
 3. Маја Витман
 4. Предраґ Ґинцуль
 5. Бојан Јанкуловић
 6. др Радивоје Јововић
 7. Тамара Максић
 8. Радмила Митрович
 9. Борис Новакович
 10. Ана-Мария Пинтер
 11. Боян Рашич

Секретар Одбору: Снежана Булюґич

Тел: +381 21 487-4190

e-mail: odborbudzet@skupstinavojvodine.gov.rs