Odbor za budžet i finansije

Odbor za budžet i finansije razmatra Predlog pokrajinske skupštinske odluke o budžetu, izveštaje o izvršenju odluke o budžetu i predlog pokrajinske skupštinske odluke o završnom računu budžeta, predloge odluka o zaduživanju AP Vojvodine, predloge odluka o osnivanju organizacija, agencija, javnih preduzeća i ustanova radi obavljanja poslova AP Vojvodine i druga pitanja iz oblasti finansija.

Članovi odbora

 1. Nenad Borović, Predsednik
 2. Rajko Kapelan, Zamenik predsednika
 3. Predrag Ginculj
 4. Bojan Jankulović
 5. dr Radivoje Jovović
 6. Tamara Maksić
 7. Radmila Mitrović
 8. Boris Novaković
 9. Ana-Marija Pinter
 10. Bojan Rašić
 11. Maja Vitman

Sekretar Odbora: Snežana Buljugić

Tel: +381 21 487-4190

e-mail: odborbudzet@skupstinavojvodine.gov.rs