Одбор за буџет и финансије

Одбор за буџет и финансије разматра Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету, извештаје о извршењу одлуке о буџету и предлог покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета, предлоге одлука о задуживању АП Војводине, предлоге одлука о оснивању организација, агенција, јавних предузећа и установа ради обављања послова АП Војводине и друга питања из области финансија.

Чланови одбора

 1. Ненад Боровић, Председник
 2. Рајко Капелан, Заменик председника
 3. Маја Витман
 4. Предраг Гинцуљ
 5. Бојан Јанкуловић
 6. др Радивоје Јововић
 7. Тамара Максић
 8. Радмила Митровић
 9. Борис Новаковић
 10. Ана-Марија Пинтер
 11. Бојан Рашић

Секретар Одбора: Снежана Буљугић

Тел: +381 21 487-4190

e-mail: odborbudzet@skupstinavojvodine.gov.rs