Výbor pre rozpočet a financie

Výbor pre rozpočet a financie prerokúva návrh pokrajinského parlamentného  uznesenia o rozpočte, správy o realizácii uznesenia o rozpočte a návrh pokrajinského parlamentného uznesenia o účtovnej závierke rozpočtu, návrhy uznesení o zadlžovaní Autonómnej pokrajiny Vojvodiny, návrhy uznesení o založení organizácií, agentúr, verejných podnikov a ustanovizní z dôvodu výkonu úkonov AP Vojvodiny a iné otázky z oblasti financií.

Členovia výboru

 1. Nenad Borović, Predseda
 2. Rajko Kapelan, zástupca predsedu
 3. Maja Vitman
 4. Predrag Ginculj
 5. Bojan Jankulović
 6. dr Radivoje Jovović
 7. Tamara Maksić
 8. Radmila Mitrović
 9. Boris Novaković
 10. Anna-Mária Pintér
 11. Bojan Rašić

Tajomník výboru: Snežana Buljugić

Tel: +381 21 487-4190

E-mail: odborbudzet@skupstinavojvodine.gov.rs