Одбор за буџет и финансије

Одбор за буџет и финансије разматра Предлог покрајинске скупштинске одлуке о буџету, извештаје о извршењу одлуке о буџету и предлог покрајинске скупштинске одлуке о завршном рачуну буџета, предлоге одлука о задуживању АП Војводине, предлоге одлука о оснивању организација, агенција, јавних предузећа и установа ради обављања послова АП Војводине и друга питања из области финансија.

Чланови одбора

 1. Предраг Гинцуљ, Председник
 2. Александра Ђанковић, Заменик председника
 3. Ненад Боровић
 4. Ново Доведан
 5. Ђурађ Јакшић
 6. Илија Маравић
 7. Ђорђе Милићевић
 8. Ана-Марија Пинтер
 9. Бојан Рашић
 10. Момо Чолаковић
 11. Саша Шућуровић

Секретар Одбора: Снежана Буљугић

Тел: +381 21 487-4190

e-mail: odborbudzet@skupstinavojvodine.gov.rs