Одбор за пољопривреду

Одбор за пољопривреду разматра предлог програма развоја пољопривреде и села и мере за подстицај развоја, предлоге одлука и општих аката и друга питања из области: пољопривреде и руралног развоја, прехрамбене индустрије, сточарства и ветеринарства, водопривреде и вода, шумарства, ловства, аквакултуре, пчеларства, коришћења и унапређивања пољопривредног земљишта и других области.

Чланови одбора

 1. Ненад Боровић, Председник
 2. Нада Мандић, Заменик председника
 3. Драган Божић
 4. Сретен Јовановић
 5. Сања Ковачевић
 6. Душан Кораћ
 7. Дејан Максимовић
 8. Ивица Миланков
 9. Станка Михајлов
 10. Лајош Паћи
 11. Душан Стипановић

Секретар одбора: Мирко Писарић
Tел: +381 21 487-4860
e-mail: odborpoljoprivreda@skupstinavojvodine.gov.rs