Одбор за пољопривреду

Одбор за пољопривреду разматра предлог програма развоја пољопривреде и села и мере за подстицај развоја, предлоге одлука и општих аката и друга питања из области: пољопривреде и руралног развоја, прехрамбене индустрије, сточарства и ветеринарства, водопривреде и вода, шумарства, ловства, аквакултуре, пчеларства, коришћења и унапређивања пољопривредног земљишта и других области.

Чланови одбора

 1. Милан Гарашевић, Председник
 2. Ева Дубац, Заменик председника
 3. Александар Бундало
 4. Дејан Вуковић
 5. Сања Ковачевић
 6. Војислав Кулачанин
 7. Жељко Малушић
 8. Нада Мандић
 9. Радмила Митровић
 10. Владимир Соро
 11. Иван Тешић

Секретар Одбора: Ивана Јовић

Тел: +381 21 487-4900

e-mail: odborpoljoprivreda@skupstinavojvodine.gov.rs