Одбор за привреду

Одбор за привреду разматра предлоге одлука, стратешких и других докумената из области привредног регионалног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, друмског, речног и железничког саобраћаја, сајмова и других привредних манифестација од значаја за АП Војводину; прати спровођење програма мера и активности на успостављању равномерног привредног регионалног развоја; спровођење Стратегије туризма Војводине; прати спровођење политике у области телекомуникација и доношење Стратегије развоја телекомуникација у Републици Србији; разматра питања у области заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе; распоређивање подстицајних и других средстава намењених развоју привреде; прати, подстиче и координира активности у области власничке трансформације, разматра иницијативе и предлоге који се односе на власничку трансформацију и организационо преструктуирање предузећа, мере економске политике и друге мере и активности у области власничке трансформације и разматра друга питања из ове области.

Чланови одбора

 1. Жељка Милошевић, Председник
 2. Милан Беара
 3. Милица Божић
 4. Габриела Висингер Милутиновић
 5. Иштван Добо
 6. Владимир Ђуровић
 7. Александар Зиројевић
 8. Дејан Куља
 9. Maрко Марић
 10. Станко Пужић
 11. Мирослав Родић

Секретар Одбора: Душко Радаковић

Тел: +381 21 487-4135

e-mail: odborprivreda@skupstinavojvodine.gov.rs