Одбор за привреду

Одбор за привреду разматра предлоге одлука, стратешких и других докумената из области привредног регионалног развоја, туризма, угоститељства, бања и лечилишта, индустрије и занатства, друмског, речног и железничког саобраћаја, сајмова и других привредних манифестација од значаја за АП Војводину; прати спровођење програма мера и активности на успостављању равномерног привредног регионалног развоја; спровођење Стратегије туризма Војводине; прати спровођење политике у области телекомуникација и доношење Стратегије развоја телекомуникација у Републици Србији; разматра питања у области заштите ауторских и сродних права у производњи и промету робе; распоређивање подстицајних и других средстава намењених развоју привреде; прати, подстиче и координира активности у области власничке трансформације, разматра иницијативе и предлоге који се односе на власничку трансформацију и организационо преструктуирање предузећа, мере економске политике и друге мере и активности у области власничке трансформације и разматра друга питања из ове области.

Чланови одбора

 1. Александра Ђанковић, Председник
 2. Мирослав Родић, Заменик председника
 3. Јелена Делић
 4. Сања Ковачевић
 5. Роберт Колар
 6. Неђељко Коњокрад
 7. Илија Маравић
 8. Марко Марић
 9. Небојша Новаковић
 10. Лаура Рајновић Еветовић
 11. Арон Чонка

Секретар одбора: Мирко Писарић
Tел: +381 21 487-4860
e-mail: odborprivreda@skupstinavojvodine.gov.rs