Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине

Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине прати, сарађује и подстиче активности које се односе на доношење закона којима се уређују питања од покрајинског значаја. Одбор обједињује предлоге надлежних одбора Скупштине за доношење или измену републичких закона и сарађује са надлежним одборима Народне скупштине.

Чланови одбора

 1. Владислав Живановић, Председник
 2. Ненад Боровић
 3. Рајка Вујовић
 4. Предраг Гинцуљ
 5. Ново Доведан
 6. Александра Ђанковић
 7. Карољ Ковач
 8. Жељка Милошевић
 9. Бојан Рашић
 10. Слободан Чикић
 11. Марко Шијан

Секретар Одбора: Душко Радаковић

Тел: +381 21 487-4135

e-mail: odborsaradnja@skupstinavojvodine.gov.rs