Odbor za nacionalnu ravnopravnost

Odbor za nacionalnu ravnopravnost razmatra predloge odluka i opštih akata radi praćenja ostvarivanja Ustavom zajamčene potpune ravnopravnasti pripadnika nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica sa pripadnicima srpskog naroda;predlaže mere u oblastima obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma i druga pitanja;prati ostvarivanje prava nacionalnih manjina - nacionalnih zajednica u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim standardima u oblasti nacionalne ravnopravnosti.
Radno telo ima predsednika i 14 članova, od kojih su četiri, po funkciji, predsednici odbora u čijem su delokrugu pitanja iz oblasti, obrazovanja, kulture, informisanja, službene upotrebe jezika i pisma i bezbednosti.

Članovi odbora

 1. Bojan Kostreš, Predsednik
 2. Aleksandar Farkaš, Zamenik predsednika
 3. Gizela Crkvenjakov
 4. Milan Ćuk
 5. Lenka Erdelj
 6. Jelena Jovanović
 7. Slađana Jovanović
 8. Dejan Mihaljica
 9. Vesna Prćić
 10. Nemanja Šarčević
 11. mr Miroslav Španović
 12. Dragan Stjepanović
 13. Pavel Surovi
 14. Vesna Terzin
 15. dr Tatiana Vujačić

Sekretar odbora: Velimir Matanović
Tel: +381 21 457 662
e-mail: odbornacravnopravnost@skupstinavojvodine.gov.rs