Одбор за националну равноправност

Одбор за националну равноправност разматра предлоге одлука и општих аката ради праћења остваривања Уставом зајамчене потпуне равноправнасти припадника националних мањина - националних заједница са припадницима српског народа;предлаже мере у областима образовања, културе, информисања и службене употребе језика и писма и друга питања;прати остваривање права националних мањина - националних заједница у складу са националним законодавством и међународним стандардима у области националне равноправности.
Радно тело има председника и 14 чланова, од којих су четири, по функцији, председници одбора у чијем су делокругу питања из области, образовања, културе, информисања, службене употребе језика и писма и безбедности.

Чланови одбора

 1. Бојан Костреш, Председник
 2. Александар Фаркаш, Заменик председника
 3. др Татиана Вујачић
 4. Ленка Ердељ
 5. Јелена Јовановић
 6. Слађана Јовановић
 7. Дејан Михаљица
 8. Весна Прћић
 9. Драган Стјепановић
 10. Павел Сурови
 11. Весна Терзин
 12. Милан Ћук
 13. Гизела Црквењаков
 14. Немања Шарчевић
 15. мр Мирослав Шпановић

Секретар одбора: Велимир Матановић
Tел: +381 21 457 662
e-mail: odbornacravnopravnost@skupstinavojvodine.gov.rs