Одбор за националну равноправност

Одбор за националну равноправност разматра предлоге одлука и општих аката ради праћења остваривања Уставом зајамчене потпуне равноправнасти припадника националних мањина - националних заједница са припадницима српског народа;предлаже мере у областима образовања, културе, информисања и службене употребе језика и писма и друга питања;прати остваривање права националних мањина - националних заједница у складу са националним законодавством и међународним стандардима у области националне равноправности.
Радно тело има председника и 14 чланова, од којих су четири, по функцији, председници одбора у чијем су делокругу питања из области, образовања, културе, информисања, службене употребе језика и писма и безбедности.

Чланови одбора

 1. Предраг Гинцуљ, Председник
 2. Дејан Панић, Заменик председника
 3. Предраг Драгојевић
 4. Драгана Завалић
 5. проф. др Горан Иванчевић
 6. Јелена Јовановић
 7. Александар Мандић
 8. Јована Меденица
 9. Анђелка Нађ Немеди
 10. Ана-Марија Пинтер
 11. Жаклина Радић Крстић
 12. Тања Раца
 13. Бојан Рашић
 14. Гизела Црквењаков
 15. мр Мирослав Шпановић

Секретар Одбора: Бојана Балаћ

Тел: +381 21 487-4143

e-mail: odbornacravnopravnost@skupstinavojvodine.gov.rs