Одбор за националну равноправност

Одбор за националну равноправност разматра предлоге одлука и општих аката ради праћења остваривања Уставом зајамчене потпуне равноправнасти припадника националних мањина - националних заједница са припадницима српског народа;предлаже мере у областима образовања, културе, информисања и службене употребе језика и писма и друга питања;прати остваривање права националних мањина - националних заједница у складу са националним законодавством и међународним стандардима у области националне равноправности.
Радно тело има председника и 14 чланова, од којих су четири, по функцији, председници одбора у чијем су делокругу питања из области, образовања, културе, информисања, службене употребе језика и писма и безбедности.

Чланови одбора

 1. Ласло Чикош, Председник
 2. Јелена Јовановић, Заменик председника
 3. Борислав Антонић
 4. Рајка Вујовић
 5. Игор Дерета
 6. Маја Ђикановић
 7. Александар Мандић
 8. Милан Суботин
 9. Павел Сурови
 10. Весна Томић
 11. Станислава Хрњак
 12. Гизела Црквењаков
 13. мр Дејан Чапо
 14. Мирослав Чеман
 15. мр Мирослав Шпановић

Секретар Одбора: Викториа Човић

Тел: +381 21 487-4168

e-mail: odbornacravnopravnost@skupstinavojvodine.gov.rs