Одбор за националну равноправност

Одбор за националну равноправност разматра предлоге одлука и општих аката ради праћења остваривања Уставом зајамчене потпуне равноправнасти припадника националних мањина - националних заједница са припадницима српског народа;предлаже мере у областима образовања, културе, информисања и службене употребе језика и писма и друга питања;прати остваривање права националних мањина - националних заједница у складу са националним законодавством и међународним стандардима у области националне равноправности.
Радно тело има председника и 14 чланова, од којих су четири, по функцији, председници одбора у чијем су делокругу питања из области, образовања, културе, информисања, службене употребе језика и писма и безбедности.

Чланови одбора

 1. Ласло Чикош, Председник
 2. Борислав Антонић
 3. Рајка Вујовић
 4. Александар Ђедовац
 5. Јелена Јовановић
 6. Александар Мандић
 7. Олена Папуга
 8. Милан Суботин
 9. Павел Сурови
 10. Весна Томић
 11. Александар Фаркаш
 12. Станислава Хрњак
 13. Гизела Црквењаков
 14. Мирослав Чеман
 15. мр Мирослав Шпановић

Секретар Одбора: Велимир Матановић

Тел: +381 21 457-662

e-mail: odbornacravnopravnost@skupstinavojvodine.gov.rs