Odbor za pitanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine

Odbor za pitanja ustavno - pravnog položaja Pokrajine razmatra pitanja ostvarivanja ustavnog položaja Pokrajine, predlog za promenu Statuta i razmatra i utvrđuje predlog akta o promeni Statuta; razmatra predlog da Skupština raspiše referendum u skladu sa ovim Poslovnikom; utvrđuje predlog akta o izgledu i korišćenju simbola i tradicionalnih simbola AP Vojvodine, načelna pitanja primene Statuta; predlaže da Skupština bude predlagač zakona i amandmana na predloge zakona koje donosi Narodna skupština Republike Srbije (u daljem tekstu: Narodna skupština) u oblasti ostvarivanja ustavno-pravnog položaja Pokrajine.
Odbor ima 15 članova, od kojih su četiri iz reda istaknutih naučnih i stručnih radnika.
Predsednik Skupštine je predsednik ovog odbora.

Članovi odbora

 1. Balint Juhas, Predsednik
 2. Branko Ćurčić
 3. Svetlana Đaković
 4. Milan Đukić
 5. Petar Đurđev
 6. Srđan Kovačević
 7. Igor Kovačić
 8. Saša Levnajić
 9. Maja Mićić
 10. prof. dr Branislav Ristivojević
 11. prof. dr Jožef Salma
 12. Marko Šijan
 13. Aleksandra Sokolović
 14. Igor Stojkov
 15. Nemanja Zavišić

Sekretar Odbora: Biljana Majkić

Tel: +381 21 487-4143

e-mail: odborustav@skupstinavojvodine.gov.rs