Одбор за питања уставно-правног положаја Покрајине

Одбор за питања уставно - правног положаја Покрајине разматра питања остваривања уставног положаја Покрајине, предлог за промену Статута и разматра и утврђује предлог акта о промени Статута; разматра предлог да Скупштина распише референдум у складу са овим Пословником; утврђује предлог акта о изгледу и коришћењу симбола и традиционалних симбола АП Војводине, начелна питања примене Статута; предлаже да Скупштина буде предлагач закона и амандмана на предлоге закона које доноси Народна скупштина Републике Србије (у даљем тексту: Народна скупштина) у области остваривања уставно-правног положаја Покрајине.
Одбор има 15 чланова, од којих су четири из реда истакнутих научних и стручних радника.
Председник Скупштине је председник овог одбора.

Чланови одбора

 1. Балинт Јухас, Председник
 2. Светлана Ђаковић
 3. Милaн Ђукић
 4. Петар Ђурђев
 5. Немања Завишић
 6. Срђан Ковачевић
 7. Игор Ковачић
 8. Саша Левнајић
 9. Маја Мићић
 10. проф. др Бранислав Ристивојевић
 11. проф. др Јожеф Салма
 12. Александра Соколовић
 13. Игор Стојков
 14. Бранко Ћурчић
 15. Марко Шијан

Секретар Одбора: Биљана Мајкић

Тел: +381 21 487-4143

e-mail: odborustav@skupstinavojvodine.gov.rs