Výbor pre otázky ústavnoprávneho postavenia pokrajiny

Výbor pre otázky ústavnoprávneho postavenia pokrajiny prerokúva otázky uskutočňovania ústavného postavenia pokrajiny, návrh na zmenu štatútu a rozoberá a ustaľuje návrh aktu o zmene štatútu; rozoberá návrh, aby zhromaždenie vypísalo referendum, v súlade s týmto rokovacím poriadkom; ustaľuje návrh aktu o výzore a používaní symbolov a tradičných symbolov AP Vojvodiny, zásadné otázky uplatňovania štatútu; navrhuje, aby zhromaždenie bolo navrhovateľ zákonov a a amandmánov k návrhom zákonov, ktoré vynáša Národné zhromaždenie Srbskej republiky (ďalej: národné zhromaždenie) v oblasti uskutočňovania ústavnoprávneho postavenia pokrajiny.
Výbor má 15 členov, z čoho sú štyria spomedzi popredných vedeckých a odborných pracovníkov.
Predseda zhromaždenia je predseda tohto výboru.

Členovia výboru

 1. Balint Juhas, Predseda
 2. Svetlana Đaković
 3. Milan Đukić
 4. Petar Đurđev
 5. Nemanja Zavišić
 6. Srđan Kovačević
 7. Igor Kovačić
 8. Saša Levnajić
 9. Maja Mićić
 10. Branislav Ristivojević
 11. prof. dr Jožef Salma
 12. Aleksandra Sokolović
 13. Igor Stojkov
 14. Branko Ćurčić
 15. Marko Šijan

Tajomník výboru: Biljana Majkić

Tel: +381 21 487-4143

e-mail: odborustav@skupstinavojvodine.gov.rs