Milan Ćuk

Milan Ćuk

Zvolený za poslanca Zhromaždenia  Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny Dr. VOJISLAV ŠEŠELJ - SRBSKÁ RADIKÁLNA STRANA.

Narodil sa roku 1956, z Bačského Gračaca, povolaním súkromný podnikateľ.

  • Poslanecka skupina "Dr. Vojislav Šešelj - SRBSKÁ RADIKÁLNA STRANA" - zástupca predsedu
  • Výbor pre národnostnú rovnoprávnosť - člen
  • Výbor pre organizáciu správy a lokálnu samosprávu - predseda