mr Dejan Čapo

mr Dejan Čapo

Zvolený za poslanca Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny VOJVODINSKÝ FRONT – zjednotení pre demokratické Srbsko (Liga sociálnych demokratov Vojvodiny, Spolu pre Vojvodinu, Vojvodinská strana, Demokratický zväz Chorvátov vo Vojvodine, Čiernohorská strana, Demokratický blok).

Narodil sa v roku 1978, zo Zreňaninu, z povolania magister vied priemyselného manažmentu.

 
  • Zhromaždenie AP Vojvodiny - podpredseda
  • Poslanecka skupina Vojvodinský front - Liga sociálnych demokratov Vojvodiny, Vojvodinská strana - člen