Nataša Lalić

Nataša Lalić

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny VOJVODINSKÝ FRONT – zjednotení pre demokratické Srbsko (Liga sociálnych demokratov Vojvodiny, Spolu pre Vojvodinu, Vojvodinská strana, Demokratický zväz Chorvátov vo Vojvodine, Čiernohorská strana, Demokratický blok).

Narodila sa v roku 1983, zo Zreňaninu, z povolania diplomovaná inžinierka ochrany životného prostredia. 

 
  • Poslanecka skupina Vojvodinský front - Liga sociálnych demokratov Vojvodiny, Vojvodinská strana - člen
  • Výbor pre urbanizmus, územné plánovanie a ochranu životného prostredia - zástupca predsedu
  • Výbor pre rodovú rovnosť - člen