Djordje Milićević

Djordje Milićević

Zvolený za poslanca Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny ALEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI.

Narodil sa v roku 1967, z Nového Sadu, z povolania diplomovaný ekonóm.

 
  • Poslanecka skupina АLEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI. - člen
  • Výbor pre rozpočet a financie - člen
  • Výbor pre bezpečnosť - člen