Ilona Pelt

Ilona Pelt

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na voľbách uskutočnených 24. apríla 2016 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István - Zväz vojvodinských Maďarov - István Pásztor.

Narodila sa roku 1976, z Doroslova, povolaním diplomovaná ekonómka.

  • Poslanecka skupina "Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Zväz vojvodinských Maďarov - István Pásztor" - zástupca predsedu
  • Výbor pre administratívne a mandátové otázky - zástupca predsedu
  • Výbor pre rozpočet a financie - člen