Далибор Форгић

Далибор Форгић
  • Посланичка група "АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ВОЈВОДИНА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ" - члан
  • Одбор за сарадњу са одборима Народне скупштине у остваривању надлежности Покрајине - члан
  • Одбор за здравство, социјалну политику, рад, демографску политику и друштвену бригу о деци - члан