Milan Kraguljac

Milan Kraguljac

Zvolený za poslanca Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách konaných 21. júna a 01. júla 2020 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ALEKSANDAR VUČIĆ – PRE NAŠE DETI.

Narodený v roku 1988, zo Silbaša, povolaním diplomovaný ekonóm.

  • Poslanecka skupina АLEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI. - člen
  • Výbor pre európske integrácie a medziregionálnu spoluprácu - člen