Maja Đikanović

Maja Đikanović

Zvolená za poslankyňu do Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách konaných 21. júna a 01. júla 2020 podľa proporčného volebného systému z volebnej listiny ALEKSANDAR VUČIĆ – PRE NAŠE DETI.

Narodená v roku 1984, zo Somboru, povolaním učiteľka detí so špeciálnymi potrebami.

  • Poslanecka skupina АLEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI. - člen
  • Výbor pre národnostnú rovnoprávnosť - člen