Nada Ševo

Nada Ševo

Izabrana za poslanicu u Skupštinu Autonomne pokrajine Vojvodine na izborima održanim 21. juna i 01. jula 2020. godine, po proporcionalnom izbornom sistemu, sa izborne liste „METLA 2020“.

Rođena 1978. godine, iz Novog Sada, po zanimanju diplomirani pravnik.

 
  • Poslanicka grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ - ZA NAŠU DECU.“ - član
  • Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku, rad, demografsku politiku i društvenu brigu o deci - zamenik predsednika