Nada Ševo

Nada Ševo

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny METLA 2020.

Narodila sa v roku 1978, z Nového Sadu, z povolania diplomovaná právnička.

 
  • Poslanecka skupina АLEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI. - člen
  • Výbor pre zdravotníctvo, sociálnu politiku, prácu, demografickú politiku a spoločenskú starostlivosť o deti - zástupca predsedu