Ivan Tešić

Ivan Tešić

Zvolený za poslanca Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny ALEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI.

Narodil sa v roku 1986, z Pančeva, z povolania  diplomovaný ekonóm.

 
  • Poslanecka skupina АLEKSANDAR VUČIĆ - PRE NAŠE DETI. - člen
  • Výbor pre poľnohospodárstvo - člen
  • Výbor pre urbanizmus, územné plánovanie a ochranu životného prostredia - člen