Ilija Pirkov

Ilija Pirkov

Zvolený za poslanca Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Zväz vojvodinských Maďarov –  István Pásztor.

Narodil sa v roku 1974, zo Skorenovca, z povolania podnikateľ - hostinský.

 
  • Poslanecka skupina Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Zväz vojvodinských Maďarov – István Pásztor - zástupca predsedu
  • Výbor pre organizáciu správy a lokálnu samosprávu - člen
  • Výbor pre bezpečnosť - člen