Anna-Mária Pintér

Anna-Mária Pintér

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Zväz vojvodinských Maďarov –  István Pásztor.

Narodila sa v roku 1982, z Jermenoviec, z povolania  diplomovaná ekonómka.

 
  • Poslanecka skupina Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Zväz vojvodinských Maďarov – István Pásztor - člen
  • Výbor pre rozpočet a financie - člen
  • Výbor pre podania a návrhy - člen