Dr. Imre Nagy

Dr. Imre Nagy

Zvolený za poslanca Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Zväz vojvodinských Maďarov –  István Pásztor.

Narodil sa v roku 1954, z Temerinu, z povolania univerzitný profesor.

 
  • Poslanecka skupina Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Zväz vojvodinských Maďarov – István Pásztor - člen
  • Výbor pre vzdelávanie a vedu - člen
  • Výbor pre európske integrácie a medziregionálnu spoluprácu - člen