Желька Милошевич

Желька Милошевич
  • Посланїцка ґрупа "Социјалистичка партија Србије (СПС) - Јединствена Србија (ЈС)" - заменїк предсидателя
  • Одбор за привреду - предсидатeль
  • Одбор за здравство, социялну политику, роботу, демоґрафску политику и дружтвене старанє о дзецох - член