Želјka Milošević

Želјka Milošević

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny IVICA DAČIĆ -Socialistická strana Srbska (SSS), Jednotné Srbsko (ЈS) - Dragan Marković Palma

Narodila sa v roku 1970, zo Zreňaninu, z povolania diplomovaná ekonómka.

 
  • Poslanecka skupina Socialistická strana Srbska - Jednotné Srbsko - zástupca predsedu