Bojana Jelić

Bojana Jelić

Zvolený za poslanca Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny PRE SRBSKÉ KRÁĽOVSTVO - PRE SRBSKÉ VOJVODSTVO (Hnutie obrody Srbského kráľovstva, Monarchistický front) - Žika Gojković.

Narodila sa v roku 1981, z Nového Sadu, z povolania diplomovaná právnička.

 
  • Poslanecka skupina HNUTIE OBRODY SRBSKÉHO KRÁĽOVSTVA - člen