Nataša Zlatković

Nataša Zlatković

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny IVICA DAČIĆ - Socialistická strana Srbska (SSS), Jednotné Srbsko (ЈS) - Dragan Marković Palma.

Narodila sa v roku 1974, z Nového Sadu, z povolania diplomovaná inžinierka manažmentu.

 
  • Poslanecka skupina Socialistická strana Srbska - Jednotné Srbsko - člen
  • Výbor pre zdravotníctvo, sociálnu politiku, prácu, demografickú politiku a spoločenskú starostlivosť o deti - člen
  • Výbor pre podania a návrhy - zástupca predsedu