Владислав Живанович

Владислав Живанович

Вибрани за посланїка до Скупштини Автономней Покраїни Войводини на виберанкох хтори отримани 21. юния и 1. юлия 2020. року, по пропорционалней вибанковей системи, зоз виберанковей лїстини „ЗА КРАЛЬоВИНУ СЕРБИЮ - ЗА СЕРБСКЕ ВОЙВОДСТВО (Рух обнови Кральовини Сербиї, Монархистични фронт) - Жика Ґойкович“.

Народзени є 1974. року, зоз Зомбора, по занїманю фаховни економиста.

 
  • Посланїцка ґрупа „РУХ ОБНОВИ КРАЛЬОВИНИ СЕРБИЇ“ - заменїк предсидателя
  • Одбор за сотруднїцтво з одборами Народней скупштини у витворйованю компетенцийох Покраїни - предсидатeль
  • Одбор за здравство, социялну политику, роботу, демоґрафску политику и дружтвене старанє о дзецох - член