Vladislav Živanović

Vladislav Živanović

Zvolený za poslanca Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny PRE SRBSKÉ KRÁĽOVSTVO - PRE SRBSKÉ VOJVODSTVO (Hnutie obrody Srbského kráľovstva, Monarchistický front) - Žika Gojković.

Narodil sa v roku 1974, zo Somboru, z povolania  odborový ekonóm.

 
  • Poslanecka skupina HNUTIE OBRODY SRBSKÉHO KRÁĽOVSTVA - zástupca predsedu
  • Výbor pre spoluprácu s výbormi národného zhromaždenia v uskutočňovaní príslušností pokrajiny - predseda
  • Výbor pre zdravotníctvo, sociálnu politiku, prácu, demografickú politiku a spoločenskú starostlivosť o deti - člen