István Dobó

István Dobó
  • Poslanecka skupina "VAJDASÁGİ MAGYAR SZÖVETSÉG - Elnökünkért, közösségünkért, a jövőért! - SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA - Za našeg Predsednika, za našu zajednicu, za budućnost!" - člen
  • Výbor pre hospodárstvo - člen
  • Výbor pre urbanizmus, územné plánovanie a ochranu životného prostredia - člen
  • Výbor pre určovanie totožnosti pokrajinských predpisov v úradne používaných jazykoch - člen