Hajnálka Burány

Hajnálka Burány

Zvolená za poslankyňu Zhromaždenia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny vo voľbách, ktoré sa konali 21. júna a 1. júla 2020, podľa proporčného volebného systému, z volebnej listiny Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Zväz vojvodinských Maďarov –  István Pásztor.

Narodila sa v roku 1980, zo Senty, z povolania matrikárka.

 
  • Poslanecka skupina Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Zväz vojvodinských Maďarov – István Pásztor - člen
  • Výbor pre kultúru a verejné informovanie - člen
  • Výbor pre rodovú rovnosť - člen