Hajnalka Burány

Hajnalka Burány

A fost aleasă deputat în Adunarea Provinciei Autonome Voivodina la alegerile desfăşurate pe data de 21 iunie şi 1 iulie 2020, conform sistemului electoral proporţional, de pe lista electorală Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István – Uniunea Maghiarilor din Voivodina - Pásztor István .

Năcută în anul 1980, din Senta, de profesie ofiţer de stare civilă.

  • Clubul de deputati „Vajdasági Magyar Szövetség - Pásztor István- Uniunea Maghiarilor din Voivodina – Pásztor István “ - membru
  • Comitetul pentru Cultură şi Informarea Publică - membru
  • Comitetul pentru Egalitatea de Şanse - membru